Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ra mắt Câu lạc bộ nữ thế hệ mới

Chiều 11/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ra mắt Câu lạc bộ nữ thế hệ mới.

Câu lạc bộ gồm 55 thành viên, là chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những cá nhân bước đầu khởi nghiệp. Đây là tổ chức chịu sự lãnh đạo và quản lý của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp được bầu làm chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ.


Với phương châm “Đoàn kết – chia sẻ – phát triển”, ban chủ nhiệm sẽ tuyên truyền, phổ biến cho các thành viên chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, trọng tâm là các chính sách liên quan đến kinh doanh, bình đẳng giới; sử dụng, ủng hộ các dịch vụ và hoạt động kinh doanh của nhau; kết nối, hiện thực hoá các ý tưởng khởi nghiệp; tham gia phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động; nắm bắt nguyện vọng của nữ doanh nghiệp chưa phải là thành viên để tham gia vào câu lạc bộ, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động…


Bà Lê Thị Hải Yến- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Câu lạc bộ sinh hoạt 3 tháng/lần. Đây sẽ là ngôi nhà chung để chị em gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời tạo cơ hội để các thành viên tiếp nhận thông tin, kỹ năng, nhận thức đúng đắn về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, nâng cao vị thế của chị em trong gia đình và xã hội.

Dưới đây là một số hình ảnh của sự kiện vừa qua:

Nguồn: Báo Bình Thuận